เราจะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  อันเป็นสิ่งที่พวกเราทำด้วยใจรัก และหวงแหนให้คงอยู่ตลอดไป                                                                                                                                                ทุกสิ่งสิ้นล้วนรักในตัวตน     แม้ว่าคนมีสิทธิยิ่งกว่าสิ่งไหน     สิทธิของสัตว์มันอยากอยู่คู่พงไพร     แล้วทำไมให้สิทธิท่านมันล่วงเกิน                                                                                                                                                  มนุษย์ ควรจะเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ มากกว่า ที่จะเรียนรู้เพื่อเอาชนะธรรมชาติ

 
  
           

ความรู้เรื่องไฟป่า

ประมวลภาพกิจกรรม  "การฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า ของอาสาสมัครป้องกันไฟป่า" 
25-27 เมษายน 2546

 

@ หมื่นคน..ปลูกป่าด้วยสำนึก
หนึ่งคน..โปรดระลึกเมื่อจุดไฟ @