?

เราจะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  อันเป็นสิ่งที่พวกเราทำด้วยใจรัก และหวงแหนให้คงอยู่ตลอดไป                                                                                                                                                ทุกสิ่งสิ้นล้วนรักในตัวตน     แม้ว่าคนมีสิทธิยิ่งกว่าสิ่งไหน     สิทธิของสัตว์มันอยากอยู่คู่พงไพร     แล้วทำไมให้สิทธิท่านมันล่วงเกิน                                                                                                                                                  มนุษย์ ควรจะเรียนรู้ เพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ มากกว่า ที่จะเรียนรู้เพื่อเอาชนะธรรมชาติ

 

           

 

ความรู้เรื่อง "โป่งเทียม"

ประมวลภาพกิจกรรม"โครงการทำโป่งเทียม เพื่อเป็นอาหารสัตว์ป่า" ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  6 เมษายน 2546

ประมวลภาพกิจกรรม"โครงการทำโป่งเทียม เพื่อเป็นอาหารสัตว์ป่า" ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่ 11(ไทยสามัคคี) 21-22 มิถุนายน 2546

ประมวลภาพกิจกรรม"โครงการทำโป่งเทียม เพื่อเป็นอาหารสัตว์ป่า" ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 13 มีนาคม 2548

ประมวลภาพกิจกรรม"โครงการทำโป่งเทียม เพื่อเป็นอาหารสัตว์ป่า" ณ เขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 3(คลองน้ำมัน)  24 เมษายน 2548

 

 

 

@ ทุกสิ่งสิ้น ล้วนรักในตัวตน
แม้ว่าคน มีสิทธิยิ่งกว่าสิ่งไหน
สิทธิของสัตว์ มันอยากอยู่คู่พงไพร
แล้วทำไม ให้สิทธิท่านมันล่วงเกิน @