:: หน้าแรก
:: ประวัติการจัดตั้ง
:: คณะกรรมการ
:: ความหมายโลโก้
:: แผนงานกิจกรรม
:: โป่งเทียม
:: ไฟป่า
:: ปลูกป่า
:: ค่ายเยาวชน
:: ชมรมดูนกโคราช
:: ชมรมรักษ์ผีเสื้อโคราช
:: ศูนย์ข้อมูลลำตะคอง
:: กระดานข่าว
:: Mail:raorakpar
 
 
 

มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่


ภาพมรดกโลกแห่งใหม่ 8 แห่ง
โครงการจัดการผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
UNESCO
อุทยานแห่งชาติทับลาน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติปางสีดา
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่

   

 

Visitor Number

 

 

ประวัติความเป็นมา

         
"กลุ่มเรารักษ์ป่า"  (Conservation of Wildlife Group) เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฯ ซึ่งแยกมาจาก "มูลนิธิเขาใหญ่" (Khaoyai Foundation) เนื่องจากได้เข้าไปประสบพบเห็นว่า ยังมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์อีกหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติทับลาน, สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช, ป่าสงวนแห่งชาติเขาภูหลวง เป็นต้น ยังขาดกลุ่มองค์กรเอกชน เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุน จึงได้รวมกลุ่มกันประชุมและจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2538 โดยมีสมาชิกร่วมจัดตั้งจำนวน 26 คน
               สำหรับชื่อ
"กลุ่มเรารักษ์ป่า" นั้น สมาชิกผู้ร่วมจัดตั้งได้ร่วมกันคิด ร่วมกันเสนออย่างหลากหลาย กว่าจะเป็นชื่อ "กลุ่มเรารักษ์ป่า" มีความเป็นมาที่น่าสนใจ ดังนี้

เริ่มตั้งแต่คำนำหน้าองค์กร พวกเราจะจัดตั้งเป็น "ชมรม" หรือ "กลุ่ม" หรือชื่ออื่นนำหน้า และสุดท้ายได้ข้อสรุปว่า ควรใช้ชื่อ "กลุ่ม" นำหน้า เพราะหมายถึงพวกเราทุกคน หากเป็น "ชมรม" เป็นชื่อลอยๆ ไม่ค่อยชัดเจน จากนั้นเป็นการตั้งชื่อของกลุ่ม ได้มีการเสนอชื่อมากมายหลายชื่อด้วยกันสุดท้ายคงเหลือ 2 ชื่อ คือ"เรารักษ์ป่า" กับ "คนรักษ์ป่า" ส่วนคำว่า "รัก" กับ "รักษ์" ก็เป็นที่ถกเถียงกันพอสมควร และได้ข้อสรุปให้ใช้คำว่า "รักษ์" เพราะหมายถึง การรักษาไม่ใช่แค่ "รัก" ธรรมดา
              จากนั้นได้สรุปและมีมติเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อว่า
"กลุ่มเรารักษ์ป่า" เพราะหมายถึง พวกเราทุกคน แต่ถ้าเป็น"คนรักษ์ป่า"ไม่รู้ว่าเป็นใคร ไม่ชัดเจนโดยใช้อักษรย่อว่า "รรป."ส่วนชื่อภาษาอังกฤษ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายครั้ง สุดท้ายเพื่อต้องการให้ชาวต่างชาติ เข้าใจความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงใช้คำว่า "Conservation of Wildlife Group" ในปัจจุบันมีสมาชิก ประมาณ 1,200 คน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่เกือบทั่วประเทศ และมาร่วมกิจกรรม บ้างเท่าที่มีโอกาส  

วัตถุประสงค์
          1.เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          2.เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
          3.เพื่อบรรเทาสาธารณภัย
          4.เพื่อร่วมมือกับส่วนราชการหรือองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

การเป็นสมาชิก 
               
สมาชิกของ
"กลุ่มเรารักษ์ป่า" แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
               1.ประเภทสามัญ
หมายถึง เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ซึ่งมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าสองในสามของกิจกรรม ประจำทั้งหมด (มีเดือน ละ 1 ครั้ง) จะเป็น สมาชิกจดหมายข่าวเรารักษ์ป่าหรือไม่ก็ได้ (ค่าสมาชิก 120 บาท)  
              
2.สมาชิกประเภทวิสามัญ หมายถึง อาสาสมัคร ซึ่งเป็นสมาชิกแต่ไม่ค่อยมีเวลาว่าง เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่ทำงานแล้ว อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอ ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามหลักเกณฑ์หรือ ผู้ไม่ค่อยมีเวลา แต่อยากมี ส่วนร่วมหรืออยากช่วยเหลือ/สนับสนุน ต้องเป็นสมาชิก จดหมาย ข่าวเรารักษ์ป่า (ค่าสมาชิก 120 บาท, นักเรียน นักศึกษา 60 บาท)

 

กลุ่ม  เรา  รักษ์  ป่า
กลุ่ม     ร่วมกันด้วยใจรัก
เรา    
จักพยายามสร้างสรรค์
รักษ์    
ป่าไม้สัตว์ป่านานาพันธุ์
ป่า    
ซึ่งนับวันเหลือน้อยลง

 

 Since 25 Dec,2005

 

จัดทำโดย : กลุ่มเรารักษ์ป่า เลขที่ 240/12 ซอยมิตรภาพ 4 ถนนมิตรภาพ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.08-94255888, 08-72427799  E-mail Address :
raorakpar@hotmail.com และ raorakpar@thaimail.com
Copyright © 2002 By www.raorakpar.org ->Best view is 1024x768 Pixels